Metaforą komfortu są dla większości hotele proponujące usługi na najwyższym poziomie. Przepych są jednak w coraz mniejszym stopniu ostentacyjne. Ekskluzywność danego hotelu można scharakteryzować w sposób elegancki, choć dla osób spoza elitarnego kręgu dyskretny. Hotel o podwyższonym standardzie powinien oferować także dania dopasowane do każdej kuracji odchudzającej.Czytaj więcej o najbardziej charakterystycznej części zachowanych fortyfikacji Krakowa,