Rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się zmiany w sposobach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego