Większa część z nas łączy branżę hotelową z rozmaitymi obiektami, które oferują nocleg. Trzeba jednakże pamiętać, że pomiędzy pospolitym hotelem a pensjonatem istnieją istotne różnice. Nie wolno również pomylić schroniska turystycznego z domem wycieczkowym lub gospodą. Hotelarstwo i hotel w Krakowie jest ściśle powiązany z turystyką. Rozwój branży krajoznawczej gwarantuje obszerne zyski hotelom. Natomiast wysokie