Zakażenie grzybicze jest chorobą wstydliwą. Dotyka jednak znacznego procentu osób na świecie. Dlatego też ważne znaczenie ma informowanie o definicji pojęcia grzybica, a równocześnie pokazywanie sposobów jej wykrywania oraz leczenia. Grzybica to schorzenie, która wiąże się z dostaniem się określonego rodzaju grzyba w obrębie tkanek ciała. Powierzchowna forma zakażenia obejmuje takie części ciała, jak naskórek