Rozwój Krakowa na pierwszym planie

Wśród wielu stolic województw w kraju, miasto Kraków wybija się nie jedynie w obszarze sztuki i akademickim, ale też na licznych odmiennych obszarach. Zaczyna być obszarem przyjaznym do życia. Zmiany, jakie dotknęły miasto w ostatnich okresach sprawiają, że Kraków rzeczywiście pnie się w górę.
Pozytywne nowości w stolicy małopolski.
Co godnego pochwały stworzono w ciągu niedawnego czasu? Ilość zmian i nowości inwestycyjnych jest duża. Bardzo wsparły rząd w tej materii dotacje EU, z których miasto często korzysta. Szybkie działanie w obszarze pozyskiwania dotacji spowodowały, że małopolska wzbogaciła się o kolejne drogi, ekologiczne autobusy trasportu miejskiego, oraz nowe miejsca dla ludności.
Szerokie inwestycje nie są widoczne dla statystycznego mieszkańca. Nie oznacza to jednakowoż, że nie funkcjonują. Zazwyczaj nie interesują nas nie związane z nami fakty. Przeciętnemu mieszkańcowi Krakowa wydaje się, że w regionie za mało się wykonuje. Natomiast miasto zmienia się z każdym dniem. Usprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, budowie oraz unowocześnianiu sieci wodociągowej, stawianie filtrów przeciw hałasowi to tylko część zmian, które umożliwiają krakusom lepiej oraz wygodniej funkcjonować. Miasto zmienia się również pod kątem opcji konferencyjnych. Wartość Krakowa idzie w górę dzięki takim inwestycjom jak: Kraków Arena czy rewitalizacja Huty. takie inwestycje przyciągają turystów do przyjazdu.
Rozpoczynane dzięki radnym akcje nie obejmują jedynie ścisłego centrum Krakowa, ale też są połączone z całym województwem małopolskim. W związku z tym zamiast pomstować lecz zobaczyć innowacje w jakie obrodził Kraków.
Następne lata – jeśli będzie możliwość zachowania szybkości zmian – umożliwią miastu stać się zachwycającą stolicą małopolski.
Jacek Majchrowski prezydent